Indicatie levertijd:

Na ontvangst van uw aanvraag met kentekenbewijs en betaling:

 • Nederland ~ 6 werkdagen
 • België ~ 14 werkdagen

Sticker bij ruitschade

Bij ruitschade dient u een nieuwe milieusticker aan te vragen.
Kosten € 12,75.

 

Benelux Service.

Online milieustickers aanvragen voor vrachtwagens met een Europees kentekenbewijs en ALLE personenvoertuigen met kentekenbewijs in de BeNeLux.

Lees meer...

Vertel het aan

Veel gestelde vragen overzicht

Alle vragen van de categorie Mileustickers


Hier hebben we voor u de meest gestelde vragen van buitenlanders bijeengebracht en beantwoord over de milieuzones in Duitsland.

 • view faq  Geldt het rijverbod in de Duitse milieuzones ook voor buitenlandse voertuigen zonder vignet?

  Ja, de verkeersborden die aanduiden dat u een milieuzone binnenrijdt, behoren tot de algemene en voor iedereen geldende verkeerstekens en gelden ook voor buitenlanders en hun voertuigen.

 • view faq  Hoe lang heeft Milieusticker nodig om mijn bestelde Umweltplakette te leveren?

  Dat hangt sterk af van de tijd die de post nodig heeft om deze van Duitsland naar uw adres te sturen. Dat kunnen wij helaas niet beïnvloeden. Wij hebben na ontvangst van uw bestelling, een kopie van uw kentekenbewijs en uw betaling twee dagen nodig om de gegevens te controleren en uw milieusticker voor te bereiden voor de verzending. Meestal ontvangt u de Umweltplakette binnen 10 dagen na bestelling.

  Het is absoluut noodzakelijk dat de kopie van uw kentekenbewijs goed leesbaar is en alle details zijn ingevuld die nodig zijn om de sticker toe te kennen.

 • view faq  Hoe verkrijg ik als houder van een in het buitenland toegelaten voertuig een vignet?

  In principe bij de zelfde instellingen als alle in Duitsland toegelaten voertuigen, bij de toelatingsinstanties, de ingenieursbureaus, zoals de technische autokeuringsdienst TÜV of Dekra en alle garages van Duitsland die voor de AU toegelaten zijn (Abgas-Untersuchung of uitlaatgassen-onderzoek). Het is natuurlijk makkelijker om het vignet bij ons online te bestellen.

 • view faq  Heb ik absoluut een vignet nodig om met mijn wagen naar Duitsland te rijden?

  Neen, u kunt ook in de toekomst zonder vignet Duitsland binnenrijden en zich vrij met uw voertuig verplaatsen. Enkel in de aangeduide milieuzones mag u niet binnenrijden.

 • view faq  Waarom kan ik niet van te voren aan de weet komen of ik een sticker krijg en welke kleur deze zal hebben?

  Of u een sticker kunt krijgen, en zo ja, welke dat zal zijn (groen, geel of rood) hangt af van de hoeveelheid fijn stof uw voertuig uitstoot. Deze informatie kan door een vakman meestal uit het kentekenbewijs worden afgelezen. Dit is allicht bij de verschillende Europese overheden niet op dezelfde manier geregeld. Het personeel van onze partner, ATU, die voor ons de uitgifte van de stickers regelt, is hiervoor speciaal opgeleid.

 • view faq  Wat gebeurt er met mij als buitenlander als ik zonder vignet een milieuzone binnenrijd?

  In sommige milieuzones - bijvoorbeeld in Keulen - zijn er in de beginperiode overgangsregelingen, maar daarna en in andere milieuzones - zoals bijvoorbeeld in Berlijn - moet u rekening houden met een boete van € 40.- vanaf de eerste dag.

 • view faq  Is de sticker ook verplicht op Duitse snelwegen?

  Nee, u kunt in toekomst zonder sticker Duitsland inrijden en de snelwegen gebruiken. U mag alleen niet in de gekenmerkte milieuzones rijden.

 • view faq  Waar moet ik de sticker bevestigen en hoe lang is de sticker geldig?

  Plak uw nieuwe milieusticker van binnenuit gezien rechts onderaan tegen de binnenkant van uw voorruit aan. Onder voorbehoud dat het kenteken niet veranderd geldt het volgende: De groene sticker verliest zijn geldigheid niet. De gele en rode sticker zijn zo lang geldig, als het door de desbetreffende milieuzones in Duitsland is vastgelegd. Normaal gesproken kan men ervan uitgaan, dat het binnenrijden in een milieuzone met een rode of gele sticker binnen 1 tot 2 jaar na de invoer van het milieuzone principe niet meer zal zijn toegestaan.

 • view faq  Waarom kost deze door de staat uitgegeven sticker voor een buitenlander meer dan voor een Duitser? Dat is toch discriminatie van buitenlanders!

  Wij zijn geen staatsinstelling. Wij zijn een privé-onderneming en wij hebben als doel de gevolgen van deze vervelende invoering van milieuzones in Duitsland voor buitenlanders acceptabel te maken. Wij willen het voor alle inwoners van Europa mogelijk maken om de voor een bezoek aan een milieuzone in Duitsland noodzakelijke sticker comfortabel vanuit thuis te bestellen en te ontvangen. Daarvoor is een behoorlijke hoeveelheid inzet nodig, alleen al door het bijhouden van de nieuwste informatie, en het in stand houden van de verkoopshop in verschillende talen. Daarbij komt de opleiding van personeel om de kentekenbewijzen van alle Europese landen te ontcijferen. Volgens de Duitse wetgeving zijn wij vrij in het vaststellen van onze prijzen voor onze service.

top